Gəncə Dövlət Dram Teatrının Rejissorları

Həbib İsmayılov  (1932-37)

Yusif  Yıldız  (1937-39)

Həsən Ağayev  (1939-42)

Mehdi Məmmədov  (1942-46)

Hüseyn Sultanov  (1952-66)

Yusif Bağırov  (1966-95)

Vaqif Şərifov  (1995-98)

Rafiq Atakişiyev  (1999-2007)

Bəhram Osmanov  (2008-2010)

Gümrah Ömərov  (2010- 2013)

Iradə Gözəlova  (2014)

Elşad Əhmədov  (2014)