AFIŞALAR

 

Altay Məmmədov – yazıcı, dramaturq.

 Pyesləri

“ Kişilər ”
“ Həmyerlilər ”
“ Yadındamı? ”
“ Dəli Domrul ”
“ Ulduzlar görüşəndə ”
“ Erməni parlamentindən reportaj ”
“ Xanımlar və bəylər ”
“ Bəraət ” 

Həmçinin dramaturq Altay Məmmədovun Nizami Poeziya Teatrında dahi şairin “ Xəmsə ”sinin motivləri  əsasında səhnələşdirdiyi bir neçə əsərləri də uğurla tamaşaya qoyulmuşdur.

 

Fəridə Əlyarbəyli – yazışı, publisist.

 Pyesləri

“ Qonşular ”
“ Xan qızı ”

 

Nüşabə Məmmədli – yazıçı, dramaturq.

 Pyesləri

“ Unutmaq istərəm ”
“ Cavad xan ”

 

Rövşən Ağayev – dramaturq.

 Pyesləri

“ Yeddi oğlan bir qız ”

 

Sahib Axundov – yazıçı, publisist.

Pyesləri

“ Yaponlar gəlir ”
“ Maşın ”

 

Surxay Səfər – dramaturq.

 Pyesləri

“ İstanbul əhvalati ”
“ İntizar ”
“ Yeznə-qayın ”
Həmçinin “ Fələklər yandı ahımdan ”, “ İlham və Fərizə ”, “ Heydər baba ” əsərləri Nizami Poeziya Teatrında tamaşaya qoyulmuşdur.

 

Növruz Cəfərov – aktyor, dramaturq.

 Pyesləri

“ Kədərli zarafat ”
“ Bunada şükür ”
“ Uşaq oğruları ”


Məmməd Alim – yazıçı, dramaturq.

 Pyesləri

 “ Xeyir və şər ”
“ Cavad xanın qeyrət qalası ”
“ Üç oğul gərəkdir ”
“Qızıl zəncirlər”
“Gül və zəhər”
“Yeddi məhbusun şikayəti”  (D.S)
əsərləri Nizami Poeziya Teatrında tamaşaya qoyulmuşdur.

 

Aydın Murovdağlı – yazışı, publisist.

Pyesləri

“ Alın yazısı ”
“ Xocalı fəryadı ” 
əsərləri Nizami Poeziya Teatrında tamaşaya qoyulmuşdur.

 

Rübayıl – yazıçı, dramaturq.

Pyesləri

“ Oğrular ”

 

Qərib Mehdi – yazışı, dramaturq.

Pyesləri

 “ Oxşarlar ”

 

Əhməd İsayev – yazıçı, dramaturq.
  

Pyesləri      

“ Boş barılar ”

 

Elşad Məmmədov – dramaturq.

Pyesləri

“ Qapı ” 

 

Xəzəngül – şairə, dramaturq.

Pyesləri

“ Məhəbbətin qənimi ”