CARİ REPERTUAR

 

 “ Qatil ”  

“ Bunada şükür ”  

“ Kişi və qadın ” 

“ Ölüm hökmü ” 

“ Varlı qadın ”

“ Tıq-tıq xanım ”

“ Şeyx Nizami ” 

“ Ərik ağacı ”

“ Knok və ya tibbin təntənəsi ”

“Alın yazısı ”  

“Gözəlçələr ”  

“Vida marşı ”  

“M. Jordan və dərviş Məstəli şah”  

“Evlənmə”  

“Skapenin kələkləri”  

“Bir sevginin tarixçəsi ”  

“Şah Ismayıl"

“Cəhənnəm sakinləri”

"Dan yeri söküləndə"

"Aq bayraqlar”  

Kədərli zarafat

Unuda bilmirəm

Üç dəniz əfsanəsi

Məhsəti

Dəli yığıncağı

Sadığın toyu

Sabir

Elçin    (xalq yazıçısı)

N.Cəfərov

Ə.Əmirli

Elçin

Ə.Əmirli

A.Şaiq

O. Altunbay

M. C. Paşayev

Jül Rumen

A.Murovdağlı

T. Cücenoğlu

F. Mustafa

M.F. Axundzadə

N.V.Qoqol

J.B.Molyer

R.Rəhimli

  A.İdrisoğlu   

Elçin

İftixar

N. Dumbadze

N. Cəfərov

I. Əfəndiyev

M.Haqverdiyev

M.Alim

C. Məmmədquluzadə

S. Ibrahimli

Ş. MehtiyevHazırlanır

20 ildən sonra - Ə. Əmirli

Vanya dayı - A.P. Çexov

Qadası - A.P. Çexov